Archives for

Predstavljanje pjesničke zbirke Voljenom gradu – Gradska knjižnica, četvrtak, 19. rujna, 18:00

Dani otvorenih vrata mreže KREŠIMIR

Od 3. do 5. listopada 2019. održava se završna konferencija projekta “Izazovi i prednosti sudioničkog upravljanja u kulturi” u sklopu projekta KREŠIMIR. Cilj konferencije je razvoj suradnje i umrežavanje dionika u kulturi na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Program konferencije, detalje o prijavi i ostale informacije mogu se vidjeti na priloženom letku.

Obavijest učenicima koji su polagali državnu maturu u jesenskom roku

Prigovor na ocjenu iz ispita državne mature moguće je uložiti danas do 20:00 i sutra od 14:00 do 19:00 u Referadu škole.

Ispitna koordinatorica

Obavijest za 1. nastavni dan školske godine 2019./2020.

Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja

Nakon odlaska u mirovinu dosadašnjeg ravnatelja mr. sc. Josipa Paića, prof., dana 1. rujna 2019. godine za vršitelja dužnosti ravnatelja imenovana je Darka Antunac Šantić, prof.

Upisi u šk. god. 2019./2020. za učenike 2. – 4. razreda

Upis za učenike 2. – 4. razreda održat će se prvi nastavni dan 9. rujna 2019. u 14:00 sati. Za upis je potrebna svjedodžba o prethodno završenom razredu i kopija uplatnice – posebne aktivnosti i usluga škole.

Šudari šibenskog zaleđa u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić”

U Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ 28. kolovoza 2019. otvorena je izložba „Šudari šibenskog zaleđa“. Ona je nastavak, treći dio projekta „Marame, šudari, hacoli…“, čija je realizacija započela 2018. godine, izložbama u Muzeju grada Šibenika i Muzeju betinske drvene brodogradnje. Više

Izložba i predstavljanje kataloga Šudari šibenskog zaleđa

Program počinje u srijedu, 28. kolovoza u 19:00, u prizemlju Gradske knjižnice. Izložba traje od 28. kolovoza do 18. rujna 2019.

Udžbenici za školsku godinu 2019./2020.

Udžbenike za novu školsku godinu nabavljaju roditelji prema listi udžbenika: Popis odabranih udžbenika za školsku godinu 2019./2020. Potrebno je pripaziti da su udžbenici za prve razrede novi udžbenici prema novom kurikulumu. Kod nabave preko različitih e-portala pogledati jesu li udžbenici prema danom popisu za gimnaziju jer neki portali nisu ažurirani!


Za nabavu drugih obrazovnih materijala (radne bilježnice, zbirke zadataka) za 1. razred Gimnazije Antuna Vrančića, popis možete vidjeti na poveznici: Popis drugih obrazovnih materijala za školsku godinu 2019./2020.


Upisno povjerenstvo GAV

Izdavanje potvrda za vrijeme godišnjeg odmora

Zbog odlaska na kolektivni godišnji odmor djelatnika, referada će raditi utorkom od 9:00-11:00 sati do 19.kolovoza 2019.

Ured tajnika će raditi četvrtkom od 9:00-11:00.

Napomena: potvrde i svjedodžbe možete predignuti  samo u referadi.

Custom Youtube Channel embed plugin