Moj Europski san

Vijeće učenika Šibensko-kninske županije u suradnji sa Udrugom Srednjoškolaca organizira
predavanje pod nazivom “Moj Europski san”. Predavanje će se održati u ponedjeljak 12.
svibnja u prezentacijskog dvorani Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić” s početkom u 19:00h.
Teme predavanje će biti približavanje uloge Vijeća učenika i Udruge srednjoškolaca te načine
kako se mogu priključiti objema i na taj način biti sigurni da se njihov glas čuje. Učenici će se
pobliže upoznati sa mogučnostima, zahtjevima, stipendiranjem studiranja u Europi. Zatim ćemo
imati predstavljanje međunarodnih europskih organizacija koje predstavljaju učenike iz čitve
Europe. Također ćemo imati predavanje o utjecaju Europske unije na mogućnosti za mlade u
Hrvatskoj, počeviši od njihovog školavanja i načina školovanja do pitanja zapošljivanja u
zemljama Europske unije. Na kraju će se održati parlaonica na temu koju će odabrati sudionici
među ponuđenim temama.
Predavači će biti Dora Bumber, učenicia Gimnazije Antuna Vrančića i sudionica mnogobrojnih
međunarodnih organizacija, Mario D. Burić predsjednik Vijeća učenika Šibensko-kninske županije,
član odbora Udruge srednjoškolaca i član više međunarodnih organizacija koje prestavljaju mlade
u Europi, te profesori iz različitih škola koji su sudjelovali u EU projektima.

Custom Youtube Channel embed plugin