Održan prvi sastanak radnih skupina u okviru projekta „Čista petica“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

21. i 22. siječnja 2016. godine u Šibeniku održan je prvi radni sastanak radnih skupina na projektu „Čista petica“. Sastale su se radne skupine koje će izraditi kurikulume i nastavne materijale za jedan fakultativni predmet iz matematike „Matematika u svakodnevnom životu“, jedan interdisciplinarni predmet iz kemije i biologije „Farmacija i botanika“ te jedan interdisciplinarni predmet iz geografije i fizike „Meteorologija i klimatologija“.

Dosada su analizirani postojeći kurikulumi iz tih predmeta, a u okviru ovog radnog sastanka napravljen je okvirni plan budućih kurikuluma navedenih predmeta. Unutar svake od tri radne skupine podijeljeni su zadaci koje će nastavnici odraditi do sljedećeg radnog sastanka – oformiti ishode učenja za pojedine nastavne jedinice (cjeline).

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Custom Youtube Channel embed plugin