Projekt “Čista petica”

Srednjoj školi Novi Marof u okviru natječaja „Promocija kvalitete i unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini“ od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta odobren je projekt „Čista petica“.

CILJ PROJEKTA:

Razvijanje odgojno-obrazovnog sustava koji omogućuje stjecanje znanja i vještina, te dodatnih kompetencija potrebnih za uspješan život i učenje u suvremenom društvu.

SVRHA PROJEKTA:

Uspostavljanje programskih, materijalnih i kadrovskih uvjeta u školi koja je nositelj projekta i u partnerskim školama za izvođenje jednog fakultativnog predmeta iz matematike te jednog interdisciplinarnog fakultativnog predmeta iz kemije i biologije i jednog interdisciplinarnog fakultativnog predmeta iz fizike i geografije. Motiviranje učenika za bolje svladavanje nastavnih u matematici i prirodoslovlju, te motiviranje za daljnje školovanje na takvim studijskim programima.

CILJNE SKUPINE, A UJEDNO I KRAJNJI KORISNICI:

Nastavnici i učenici
Roditelji učenika
Cjelokupna javnost

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

1. Izrada kurikuluma i nastavnih materijala za fakultativni predmet „Matematika u svakodnevnom životu“
2. Izrada kurikuluma i nastavnih materijala te nabava opreme za interdisciplinarni predmet iz kemije i biologije „Farmacija i botanika“
3. Izrada kurikuluma i nastavnih materijala te nabava opreme za interdisciplinarni predmet iz geografije i fizike „Meteorologija i klimatologija“
4. Edukacija nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja za izradu kurikuluma i u području metoda definiranja ishoda učenja, primjerom dobre prakse u Finskoj, edukacija u upotrebi alata za e-učenje te nastavnici geografije i fizike educirani za izvođenje novog fakultativnog predmeta „Meteorologija i klimatologija“
5. Diseminacija novih kurikuluma putem web stranice, priručnika, novinskih članaka, konferencija za medije, okruglih stolova i stručnih skupova
6. Provedba promotivnih aktivnosti

Vrijednost projekta: 983.594,08 kn
Trajanje projekta: 12 mjeseci (23.10.2015-23.10.2016)

Partneri na projektu su:

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet Varaždin,
Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik
Srednja škola Zlatar

Posredničko tijelo razine 1:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

www.mzos.hr

Posredničko tijelo razine 2:
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima DEFCO

www.asoo.hr/defco

Custom Youtube Channel embed plugin