Održan prvi dio edukacije u upotrebi alata za e-učenje u okviru projekta „Čista petica“

U Gimnaziji Antuna Vrančića Šibenik, u okviru projekta „Čista petica“,  kao projektna aktivnost u okviru Elementa 4., održan je prvi dio edukacije nastavnika matematike, kemije, biologije, geografije i fizike u upotrebi alata za e-učenje u trajanju od 8 sati. Edukaciji je prisustvovala ravnateljica Škole.

Edukaciju je održao Mario Zidar, dipl. ing. sa Geotehničkog fakulteta u Varaždinu.Drugi dio edukacije u trajanju od 24 sata predviđen je za mjesec svibanj 2016.

Ovom edukacijom djelatnici će biti educirani o metodi upotrebe besplatnih alata u edukaciji učenika kako bi tu metodu mogli primijeniti u izvođenju novo izrađenih fakultativnih predmeta.

Custom Youtube Channel embed plugin