Festival matematike

Festival matematike održao se u Splitu, 6. svibnja 2016.

Pod vodstvom profesorice matematike Marije Pekas, sudjelovale su sljedeće ekipe iz naše Škole:

– MiZnamoDiSu (Ivan Branimir Ivić, Nikola Sunara 4.a, Toni Lovrić 3.a, Tea Krišto 1.a) – 2. mjesto u kategoriji matematičkih gimnazija

– Nas dvoje (Nevena Gligić 3.a, Ivan Vlahov 2.a, Martina Gaćina, Margita Čveljo 4.a) – 3. mjesto u kategoriji matematičkih gimnazija

– Maćuhice (Andrija Samodol 4.d, Stipe Hobar 4.b, Marija Gulam 3.d, Marela Arambašić 1.a) – 3. mjesto u kategoriji ostalih gimnazija

– 5kuna (Dominik Batić, Nika Štampalija 4.a, Mia Grulović 3.a, Tonio Ercegović 2.a)

– Balancane (Ante Vukov, Nevenka Kaloper 4.a, Marta Dulibić, Franka Erak 1.a)

20160506_173932
Custom Youtube Channel embed plugin