Hrabri telefon

U suradnji s Hrabrim telefonom, u srijedu 29. studenoga, održana je radionica za učenike 3. razreda na temu međuvršnjačkog nasilja, kao i predstavljanje aktivnosti Hrabrog telefona i edukativne on-line igre na temu prava djece u sudskim procesima nastala u projektu „The Right(s) Courts for Children“.

%d bloggers like this:
Custom Youtube Channel embed plugin