Stručni posjet 1.E razreda knjižnici samostana sv. Frane u Šibeniku

Učenici 1.e razreda opće gimnazije u okviru sata latinskog jezika i prema planu školskog kurikuluma, 10. svibnja 2018. posjetili su knjižnicu samostana sv. Frane u Šibeniku. U pratnji učenika bili su pedagogica Darka Antunac Šantić, prof. i predmetni nastavnik Denis Karanušić, prof. Na ulazu u samostan dočekao nas je fra Ivan Bradarić, gvardijan samostana koji nam je i prezentirao, zbog ograničenog vremena, djelić opusa knjižnice. Franjevci konventualci još od 13. stoljeća skrbe o dušama na ovim prostorima na kojima je i podignut samostan i crkva sv. Frane. Kao čuvari kulturne baštine, braća franjevci skrbili su se za vrijedna pisana djela koja se i dan danas nalaze u knjižnici samostana. “Samostanska knjižnica sv. Frane u Šibeniku čuva 78 pergamena velikog formata, 93 pergamene maloga formata te 148 kodeksa i 161 inkunabulu. Među kodeksima se čuva nadaleko poznati i proučavani Liber sequentiarum et sacramentarium, „najstariji sakramentar srednjevjekovne Istre iz 1050. godine“. Po svemu sudeći, čini se da je najveću znanstvenu i istraživačku pozornost na sebe privukla naša Šibenska molitva. Šibenska molitva naziv je teksta na dvije stranice, koji se nalazi u jednom kodeksu (br. 11) u knjižnici i pismohrani samostana Sv. Frane u Šibeniku. U svakom slučaju Šibenska molitva predstavlja jedan od najpoznatijih tekstova hrvatske srednjovjekovne književnosti, poetski intoniran hvalospjev Gospi, zapisan rukom Pavla Šibenčanina, vjerojatno 80-tih godina XIV. stoljeća.” (preuzeto 11.5.2018. sa http://muzejsvetogfrane.hr/samostanska-knjiznica/)

Ovakvo sačuvano bogatstvo bilo je dovoljan razlog za ovaj ekskluzivni posjet naših učenika. Još jednom veliko hvala fra Ivanu Bradariću i braći franjevcima konventualcima.

Denis Karanušić, prof.

007

Custom Youtube Channel embed plugin