Obavijest maturantima

U četvrtak, 12.07.2018. od 8:30 do 12:00 i u petak, 13.07.2018. od 8:30 do 12:00 moguće je predati prigovor na ocjenu ispita državne mature. Prigovor treba predati u uredu referentice na obrascu koji se može dobiti u uredu referentice.

Ispitna koordinatorica

Žaneta Zaninović

Custom Youtube Channel embed plugin