Klapa Gimnazijalke nastupila na izboru Šibenske grandece

Treći izbor Šibenske grandece održan je 6.3.2019. u Muzeju grada Šibenika. Između pet kandidatkinja izabrana je Ana Paić, medicinska sestra u mirovini iz Šibenika. Uz Šibensku grandecu izabrana je i ikona stila. To je priznanje ove godine pripalo Vanji Dadić, dugogodišnjoj djelatnici u turizmu koja zanimljivim kombinacijama i osebujnim, elegantnim stilom plijeni pažnju na šibenskim ulicama. Naša klapa Gimnazijalke uveličala je svečano proglašenje Šibenske grandece izvedbom nekoliko pjesama.

Custom Youtube Channel embed plugin