Obavijest učenicima koji su polagali državnu maturu u jesenskom roku

Prigovor na ocjenu iz ispita državne mature moguće je uložiti danas do 20:00 i sutra od 14:00 do 19:00 u Referadu škole.

Ispitna koordinatorica

Custom Youtube Channel embed plugin