UPUTE ZA PROVEDBU VJEŽBI, DOPUNSKE NASTAVE, RAZLIKOVNIH ISPITA U SREDNJIM ŠKOLAMA

Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama svibanj/lipanj 2020.

UPUTE

Custom Youtube Channel embed plugin