MATIČNI BROJ ŠKOLE:   3875903

IBAN ŠKOLE: HR7623900011199009295

ŠIFRA ŠKOLE : 15-081-506

OIB ŠKOLE : 26870999432

E-MAIL:  

ADRESA ŠKOLE : PUT GIMNAZIJE 64

RAVNATELJ
Zoran Smolić, prof.
TEL: 216-420

E-MAIL:

TAJNIŠTVO
Mario Božikov, dipl. iur.
TEL: 213-276
E-MAIL:

RAČUNOVODSTVO
Nera Bilić
TEL: 213-276 (104)

PEDAGOG
Darka Antunac Šantić, prof.
TEL: 213-276 (106)
E-MAIL:

PSIHOLOG
Sanja Bjelinski Alfier, prof.
TEL: 213-276

VIJEĆE UČENIKA
Marija Lovrić, 4.B
E-MAIL: vijece.

Sva pitanja možete poslati na e-mail:

Hvala!

Karta:


Prikaz veće karte