Natječaj

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90./11.)  Gimnazija Antuna Vrančića  Šibenik dana 19. 07. 2012. god. objavljuje
                              NATJEČAJ
      -nastavnik/ca grupe predmeta latinskog i grčkog jezika na neodređeno nepuno  radno vrijeme od 6 sati  nastave tjedno (3 sata latinski jezik i 3 sata grčki jezik).
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.
Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci).
Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku  od 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik
Put Gimnazije 64
22 000 Šibenik
(za natječaj)

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90./11.), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada škole i Statuta škole  Gimnazija Antuna Vrančića  Šibenik dana 23. 08. 2012. god.objavljuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

1) referent/ica za opća i učenička pitanja u školstvu, 1 izvršitelj/ica

    –radni odnos zasniva se na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada škole.

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

svjedodžbu o srednjoj stručnoj spremi administrativno-upravnog ili ekonomskog smjera, životopis,  domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci).

Iskustvo rada u matičnom registru učenika.                                                                                                                                               

Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku  od 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik

Put Gimnazije 64

22 000 Šibenik

(za natječaj)

Custom Youtube Channel embed plugin