ŠKOLSKA GODINA 2020./2021.

Izvješće o stanju sigurnosti za prvo polugodište

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

Poslovnik o radu školskog odbora – Aneks 2020.

Školski kurikulum za šk. god. 2019./2020.

Godišnji plan i program za šk. god. 2019./2020.

Odluka Školskog odbora o Godišnjem planu i programu za šk. god. 2019./2020.

Izvješće o stanju sigurnosti 2018./2019.

Odluka u razvrstavanju dugotrajne nefinacijske imovine.

 

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

Statut Gimnazije Antuna Vrančića

Izvješće o stanju sigurnosti 2018./2019., prvo polugodište

Okvirni vremenik pisanih provjera znanja 2018./2019., 2. polugodište

Procedura popisa imovine u Gimnaziji Antuna Vrančića

Okvirni vremenik pisanih provjera znanja 2018./2019., 1. polugodište

Školski kurikulum 2018./2019.

Godišnji plan i program 2018./2019.

Izvješće o stanju sigurnosti 2017./2018.

 

ŠKOLSKA GODINA 2017./2018.

Pravilnik o sigurnoj i odgovornoj upotrebi IKT-a

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na statute srednjih škola

Godišnji plan i program 2017./2018.

Školski kurikulum 2017./2018.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o radu

Pravilnik o zaštiti na radu

Poslovnik o radu Vijeća roditelja

Statut Gimnazije Antuna Vrančića

Godišnji plan i program 2016./2017.

Školski kurikulum 2016./2017.

PROCEDURA-Fiskalna 2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Odluka o imenovanju povjerenika za otpad

ŠKOLSKI KURIKULUM 2015.-2016.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE 2015-2016

Vijće roditelja-kon.sj.

Poslovnik o radu Vijeća roditelja