Matura

-Raspored primanja za maturante

Utorak,Četvrtak 2. i 3. školski sat

-Postavi pitanje ispitnoj koordinatorici

zaneta. Send email

Dokumenti:

                  Brošura za učenike

                  KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE U LJETNOME ROKU U ŠKOLSKOJ GODINI 2012./2013.

LINKOVI:  Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja(NCVVO)

                           Postani student

 

 

 

 

 

 

Custom Youtube Channel embed plugin