Od 1996. škola nosi ime poznatog Šibenčanina Antuna Vrančića, uglednog humanista, latinista, diplomata, crkvenog velikodostojnika i kardinala koji je djelovao tijekom 16. stoljeća.

Godišnja nagrada koja se dodjeljuje uspješnim djelatnicima i učenicima Gimnazije nosi njegovo ime.

Učenici se mogu školovati u četiri gimnazijska programa: prirodoslovno-matematički, jezični, opći i klasični (uveden 2009. godine) program. Godišnje se u Gimnaziji Antuna Vrančića školuje oko 550 učenika u 24 razredna odjela. Učenici, osim redovnih nastavnih premeta, mogu učiti sljedeće fakultativne predmete: portugalski jezik, matematika u svakodnevnom životu, farmacija i botanika, meteorologija i klimatologija.

Škola se postupno obnavlja i renovira te ima suvremeno opremljene kabinete i praktikume biologije, kemije, fizike i informatike, dvije sportske dvorane s mini teretanom kao i opremljene učionice s računalom, projektorom i/ili pametnom pločom. Škola ima  lijepo  uređenu i opremljenu školsku knjižnicu, koja raspolaže velikim fondom knjiga i ugodan je kutak za učenike te amfiteatar za izvanučioničku nastavu i brojne školske aktivnosti.

Za kvalitetno funkcioniranje škole i nastavnog procesa, uz ravnatelja i stručne suradnike, brine se oko pedesetak nastavnika od čega su tri doktora znanosti, četiri mentora i sedam savjetnika.

Stoljetnom tradicijom vrsnog poučavanja, ova je škola iznjedrila niz poznatih imena kulturnog, znanstvenog, umjetničkog i športskog života grada Šibenika i Republike Hrvatske.

Zbog mnogobrojnih osvojenih državnih nagrada iz raznih predmeta gotovo svake godine, uspješnosti upisa i završavanja obrazovanja na visokoškolskim ustanovama te humanitarnih djelatnosti škola je nagrađena ministrovim priznanjem, priznanjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za razvoj i promidžbu odgojno –obrazovnog sustava  Republike Hrvatske u svijetu, višegodišnjim priznanjima pojedinih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nagradom grada Šibenika i nagradom Šibensko-kninske županije.

Gimnazija Antuna Vrančića u Šibeniku i danas uživa status jedne od najkvalitetnijih hrvatskih srednjoškolskih institucija i s ponosom ističemo brojne visoke rezultate škole i uspjehe učenika na državnoj maturi, državnim natjecanjima, međunarodnim olimpijadama te članstvom u Akademiji srednjoeuropskih škola.

Zgrada Gimnazije Antuna Vrančića u Šibeniku ima ne samo arhitektonsku vrijednost u sklopu hrvatske moderne arhitekture, nego i istaknutu urbanističku i krajobraznu vrijednost kao značajni dio vizure grada Šibenika stoga je zaštićeno kulturno dobro od 2012. godine. Škola je smještena u mirnom i prirodnom okruženju zelenila i park šume na Šubićevcu.

Što učenik dobiva pohađajući gimnaziju?

Široka znanja – prirodna, matematička, društvena i humanistička
-Predznanje i radne navike nužne za nastavak obrazovanja
-Ovladava metodologijom intelektualnog rada – učenja
-Nakon četverogodišnjeg školovanja polaže državnu maturu kojom se ostvaruje upis na fakultet
-Stječe navike kulturnog življenja
-Sudjeluje u radu brojnih slobodnih aktivnosti u školi te u javnom i kulturnom životu grada
-Najljepši dio života provodi u ugodnoj ekološkoj sredini

Sve ove vrijednosti ostvarujemo pedagoškim radom polazeći uvijek od psihofizičkih sposobnosti i osobina učenika.