NASTAVNI PREDMETPROFESOR
Hrvatski jezikDanijela Grubišić
Irena Palinić
Mila Kundajica
Ivana Marelja
Svemirka Miletić Livaić
Engleski jezikMarijana Cvitanović
Jadranka Goleš
Ivana Plenča
Franka Maričić Bujas
Sandra Mihelčić
Žaneta Zaninović
Marina Mioč Olivari
Franka Periša
Talijanski jezikJadranka Goleš
Ivana Plenča
Franka Maričić Bujas
Antonija Arambašić – Bilan
Žaneta Zaninović
Žana Antunac
Njemački jezikMarina Mijačika
Marijana Cvitanović
Latinski jezikIvan Pražen
Deana Karađole Radovčić
Denis Karanušić
Grčki jezikIvan Pražen
Glazbena umjetnostSanja Magazin
Nikola Lovrić-Caparin
Likovna umjetnostRuža Sekso
Danja Bujas
PsihologijaKatarina Vukas (zamjena za Sanja Bjelinski Alfier)
LogikaNikola Škrbić
Nives Triva
FilozofijaNikola Škrbić
Nives Triva
SociologijaŽana Antunac
PovijestNeven Đurić
Jasminka Paić
Irena Sačić
ZemljopisIvan Knežević
Emil Matuša
Kristina Gracin
MatematikaLorana Antunac
Mira Bašić
Helena Karađole
Lucija Laća Lakoš
Ivana Relja
Ines Stojanović
Maja Lucić
FizikaKristina Mišura
Josip Paić
Tomislav Donđivić
Kemija
Ana Bogadi
Ana Plenča-Mudrić
Natalija Hobar
Josipa Biluš
BiologijaAna Bogadi
Milenko Milović
Tina Šantić
InformatikaTanja Mikulandra
Kristina Vulin
Politika i gospodarstvoNikola Škrbić
Žana Antunac
Tjelesna i zdravstvena kulturaIvana Bego Knežević
Tonći Grguričin
Krešimir Mudronja
Vjeronaukdon Božo Škember
don Miroslav Stojić
EtikaNikola Škrbić
Ivo Babaja