Predmeti

 

NASTAVNI PREDMET
PROFESOR
Hrvatski jezik
Danijela Grubišić
Irena Palinić
Mila Kundajica
Ivana Marelja
Svemirka Miletić Livaić
Engleski jezik
Marijana Cvitanović
Jadranka Goleš
Ivana Plenča
Franka Maričić Bujas
Ana Višnjić
Žaneta Zaninović
Talijanski jezik
Jadranka Goleš
Ivana Plenča
Franka Maričić Bujas
Ana Višnjić
Žaneta Zaninović
Njemački jezik
Davorka Kedžo 
Marijana Cvitanović
Latinski jezik
Ivan Pražen
Deana Karađole Radovčić
don Denis Karanušić
Grčki jezik
Ivan Pražen
Glazbena umjetnost
Sanja Magazin
Likovna umjetnost
Ruža Sekso
Psihologija
Sanja Bjelinski Alfier
Logika
Nikola Škrbić
Nives Triva
Filozofija
Nikola Škrbić
Nives Triva
Sociologija
Žana Antunac
Povijest
Neven Đurić
Jasminka Paić
Irena Sačić
Zemljopis
Ivan Knežević
Emil Matuša
Matematika
Lorana Antunac
Mira Bašić
Helena Karađole
Lucija Laća Lakoš
Ivana Relja
Marija Pekas
Fizika
Kristina Mišura
Jakov Labor
Tomislav Donđivić
Kemija
Ana Bogadi
Ana Bačić
Natalija Hobar
Biologija
Ana Bogadi
Milenko Milović
Tina Šantić
Informatika
Tanja Mikulandra
Kristina Vulin
Politika i gospodarstvo
Nikola Škrbić
Žana Antunac
Tjelesna i zdravstvena kultura
Ivana Bego Knežević
Tonći Grguričin
Krešimir Mudronja
Vjeronauk
don Božo Škember
don Miroslav Stojić
Etika
Nikola Škrbić
Custom Youtube Channel embed plugin