U Gimnaziji se izvodi pet nastavnih programa: program prirodoslovno-matematičke, jezične, opće, klasične gimnazije i prirodoslovne. Osnovne razlike su u broju sati u predmetima: matematika, informatika i strani jezici.

** U jezičnoj gimnaziji u trećem i četvrtom razredu umjesto jednog predmeta iz prirodne skupine predmeta (fizike, kemije i biologije) mogu se birati prošireni programi stranih jezika ili III. strani jezik. Plan je iskazan na osnovi 35 nastavnih tjedana u 1., 2. i 3. razredu te 32 nastavna tjedna u 4. razredu.

**** Učenici svih vrsta gimnazija biraju vjeronauk ili etiku kao specifični izborni predmet. Izborom vjeronauka ili etike kao izbornoga predmeta učenik ne gubi pravo na izbor drugih izbornih predmeta.

***** U općoj gimnaziji učenik u drugoj, trećoj i četvrtoj godini obvezno, uz vjeronauk ili etiku, bira dodatno 70 sati izbornih predmeta. Tijekom obrazovanja u programu opće gimnazije učenik može odabrati jedan, dva ili više izborih predmeta ovisno o fondu sati i trajanju programa.

NASTAVNI PLANOVI

Prirodoslovno-matematička gimnazija

Nastavni plan
NASTAVNI PREDMET1. GODINA 2. GODINA 3. GODINA4.GODINA
Hrvatski jezik4444
1. strani jezik - Engleski3333
Latinski jezik22//
Glazbena umjetnost11//
Likovna umjetnost11//
Psihologija//1/
Logika//1/
Filozofija///2
Sociologija//1/
Povijest2222
Zemljopis2222
Matematika5566
Fizika3333
Kemija2222
Biologija2222
Informatika3333
Politika i gospodarstvo///1
TZK2222
Vjeronauk - Etika****1111
UKUPNO32333333
**Učenik je slobodan odabrati vjeronauk (bilo koji) ili etiku. Svake nastavne godine biraju ga učenici uz suglasnost roditelja. Izabrani predmet postaje obavezan.***U skladu sa svojim sklonostima i interesima učenici mogu birati fakultativne predmete koji nisu obavezni.

Jezična gimnazija

Nastavni plan
NASTAVNI PREDMET1. GODINA 2. GODINA 3. GODINA4.GODINA
Hrvatski jezik4444
1. strani jezik - Engleski4444
2. strani jezik - Tal./Njem.4333
Latinski jezik22//
Glazbena umjetnost1111
Likovna umjetnost1111
Psihologija/2/
Logika//1/
Filozofija///2
Sociologija//2/
Povijest2222
Zemljopis2212
Matematika3333
Fizika222*2*
Kemija222*2*
Biologija222*2*
Informatika/2//
Politika i gospodarstvo///1
TZK2222
Vjeronauk - Etika****1111
Strani jezik**//2*2*
UKUPNO32333333
* U jezičnoj gimnaziji u trećem i četvrtom razredu umjesto jednog predmeta iz prirodne skupine predmeta (fizika, kemija, biologija) mogu se birati prošireni programi stranih jezika ili III. strani jezik.

**Učenik je slobodan odabrati vjeronauk (bilo koji) ili etiku. Svake nastavne godine biraju ga učenici uz suglasnost roditelja. Izabrani predmet postaje obavezan.***U skladu sa svojim sklonostima i interesima učenici mogu birati fakultativne predmete koji nisu obavezni.

Opća gimnazija

Nastavni plan
NASTAVNI PREDMET1. GODINA 2. GODINA 3. GODINA4.GODINA
Hrvatski jezik4444
1. strani jezik - Engleski3333
2. strani jezik - Tal./Njem.2222
Latinski jezik22//
Glazbena umjetnost1111
Likovna umjetnost1111
Psihologija/11/
Logika//1/
Filozofija///2
Sociologija//2/
Povijest2223
Zemljopis2222
Matematika4433
Fizika2222
Kemija2222
Biologija2222
Informatika2///
Politika i gospodarstvo///1
TZK2222
Vjeronauk - Etika****1111
Izborni predmet*****/222
UKUPNO32333333
Fakultativni predmet***2222
*Do upisa u 2. razred škola će ponuditi učenicima više izbornih predmeta koji su dužni slušati u 2., 3. i 4. razredu.**Učenik je slobodan odabrati vjeronauk (bilo koji) ili etiku. Svake nastavne godine biraju ga učenici uz suglasnost roditelja. Izabrani predmet postaje obavezan.***U skladu sa svojim sklonostima i interesima učenici mogu birati fakultativne predmete koji nisu obavezni.

Klasična gimnazija

Nastavni plan
NASTAVNI PREDMET1. GODINA 2. GODINA 3. GODINA4.GODINA
Hrvatski jezik4444
1. strani jezik - Engleski3333
2. strani jezik - Tal./Njem.////
Latinski jezik3333
Grčki jezik3333
Glazbena umjetnost1111
Likovna umjetnost1111
Psihologija/1/
Logika//1/
Filozofija///2
Sociologija//2/
Povijest2222
Zemljopis2212
Matematika4433
Fizika2222
Kemija2222
Biologija2222
Informatika/2//
Politika i gospodarstvo///1
TZK2222
Vjeronauk - Etika****1111
UKUPNO32333333
**Učenik je slobodan odabrati vjeronauk (bilo koji) ili etiku. Svake nastavne godine biraju ga učenici uz suglasnost roditelja. Izabrani predmet postaje obavezan.***U skladu sa svojim sklonostima i interesima učenici mogu birati fakultativne predmete koji nisu obavezni.

Prirodoslovna gimnazija

Nastavni plan
NASTAVNI PREDMET1. GODINA 2. GODINA 3. GODINA4.GODINA
Hrvatski jezik4444
1. strani jezik - Engleski3333
Latinski jezik22//
Glazbena umjetnost///2
Likovna umjetnost//2/
Psihologija//1/
Logika//1/
Filozofija///2
Sociologija//1/
Povijest2222
Geografija222
Matematika4433
Fizika2+12+12+12+1
Kemija s vježbama2+22+22+22+2
Biologija2+12+12+12+1
Informatika22//
Politika i gospodarstvo///1
Tjelesna i zdravstvena kultura2222
Geologija///2
Vjeronauk - Etika****1111
UKUPNO34343434