Primanja i konzultacije

RASPORED  PRIMANJA  RODITELJA

šk. 2018./2019. godina

 

1. a Emil Matuša Ponedjeljak, 6. sat Kab. pored zbornice
1. b Ivana Plenča Srijeda, 5. sat Kab. pored zbornice
1. c Neven Đurić Utorak, 4. sat Kab. pored zbornice
1. d Josipa Biluš Petak, 4. sat Kab. pored zbornice
1. e Lucija L. Lakoš Ponedjeljak, 5. sat Kab. pored zbornice
1. f Tomislav Donđivić Ponedjeljak, 4. sat Kabinet fizike
2. a Helena Karađole Četvrtak, 4. sat Kab. pored zbornice
2. b Ivana Relja Petak, 4. sat Kab. pored zbornice
2. c Žana Antunac Srijeda, 3. sat Kab. pored zbornice
2. d Davorka Kedžo Utorak, 2. sat Kab. pored zbornice
2. e Ruža Sekso Srijeda, 4. sat Kab. pored zbornice
2. f Marina Mioč Olivari Utorak, 3. sat Kab. pored zbornice
3. a Tonći Grguričin Četvrtak, 3. sat Kabinet TZK
3. b Ivana B. Knežević Petak, 2. sat Kabinet TZK
3. c Franka M. Bujas Četvrtak, 5. sat    J
Ponedjeljak, 3. sat  PP
Kab. pored zbornice
3. d Ana Bogadi Srijeda, 3. sat Biološki kabinet
3. e Kristina Mišura Utorak, 4. sat Kab. pored zbornice
3. f Ivan Knežević Četvrtak, 5. sat Kab. pored zbornice
4. a Lorana Antunac Ponedjeljak, 5. sat Kab. pored zbornice
4. b Jadranka Goleš Utorak, 3. sat Kab. pored zbornice
4. c Sanja B. Alfier Ponedjeljak, 4. sat Kab. pored zbornice
4. d Žaneta Zaninović Ponedjeljak, 5. sat Kab. pored zbornice
4. e Ivana Marelja Utorak, 4. sat Kab. pored zbornice
4. f Deana K. Radovčić Srijeda, 5. sat Kab. pored zbornice

 

RASPORED ODRŽAVANJA KONZULTACIJA NASTAVNIKA

šk. 2018./2019. godina

 

NASTAVNIK DAN, SAT
Svemirka Miletić Livaić Ponedjeljak, 4. sat
Danijela Grubišić Četvrtak, 4. sat
Ivana Marelja Četvrtak, 3. sat
Irena Palinić Ponedjeljak, 2. sat (šk. knjiž.)
Mila Kundajica Četvrtak, 6. sat
Ana Višnjić Utorak, 2. sat
Davorka Kedžo Utorak, 6. sat
Žana Antunac Petak, 3. sat
Franka M. Bujas Petak, 1. sat
Marijana Cvitanović Petak, 4. sat
Jadranka Goleš Utorak, 2. sat
Žaneta Zaninović Četvrtak, 3. sat
Marina Mioč Olivari Srijeda, 2. sat
Maja Abramović Utorak, 5. sat
Ivana Plenča Petak, 3. sat
Denis Karanušić Srijeda, 4. sat
Deana Karađole Radovčić Četvrtak, 3. sat
Ivan Pražen Četvrtak, 2. sat
Jasminka Paić Petak, 3. sat
Irena Sačić Utorak, 6. sat
Neven Đurić Utorak, 4. sat
Emil Matuša Četvrtak, 3. sat
Ivan Knežević Četvrtak, 4. sat
Kristina Gracin Četvrtak, 4. sat
Sanja Magazin Ponedjeljak, 4. sat
Ruža Sekso Petak, 5. sat
Danja Bujas
Tomislav Donđivić Petak, 3. sat
Jakov Labor Petak, 5. sat
Kristina Mišura Petak, 4. sat
Ivana B. Knežević Srijeda, 4. sat
Krešimir Mudronja Utorak, 4. sat
Tonći Grguričin Četvrtak, 5. sat
Natalija Hobar Ponedjeljak, 5. sat
Petra Vuletin Četvrtak, 4. sat
Josipa Biluš Utorak, 4. sat
Ana Bogadi Petak, 5. sat
Milenko Milović Četvrtak, 4. sat
Darija Močić Ponedjeljak, 5. sat
Mira Bašić Četvrtak, 4. sat
Ivana Relja Utorak, 3. sat
Helena Karađole Petak, 3. sat
Lorana Antunac Ponedjeljak, 5. sat
Lucija Laća Lakoš Ponedjeljak, 5. sat ili po dogov.
Marija Pekas Srijeda, 4. sat
Aleksej Klarić Petak, 5. sat
Jadran Berbić Četvrtak, 4. sat
Nives Triva Ponedjeljak, 1. sat
Nikola Škrbić Utorak, 2. sat
Sanja B. Alfier Utorak, 3. sat
Alen Tomić Utorak, 5. sat
Don Božo Škember Utorak, 3. sat
Don Miro Stojić Utorak, 3. sat
Custom Youtube Channel embed plugin