Učenici 2.A razreda zajedno sa svojom profesoricom matematike Loranom Antunac, uključili su se u virtualni eTwinnig projekt Mysterious Cyphers.

U sklopu projekta će  proučiti različite metode kriptografije te će zajedno s učenicima drugih država i škola izmjenjivati šifrirane poruke te će osmisliti i vlastitu metodu šifriranja.

U projekt su uključeni vršnjaci iz Turske, Slovačke, Švedske, Francuske, Španjolske, Češke, Poljske, Litve i Francuske Gvajane.

Predviđeno trajanje projekta je od rujna 2020. do travnja 2021. a planirane aktivnosti se provode isključivo online na platformi Twinspace.