Ova Politika privatnosti, utemeljena na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s  školskim aktivnostima, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i  prava povezana s vašim podacima.

U slučaju više sile potresa, poplave, pandemije i slično nastava u školi može se održavati on line putem Google Classroom.

Za vrijeme redovnog održavanja nastave ili pak on line nastave  postoji dosta roditeljskih i učeničkih grupa s nastavnicima škole na WhatsAppu, Viberu te korištenje Gmaila u svrhu provođenja nastavnih programa  korištenjem osobnih podataka učenika ili roditelja. 

Radi toga obavještavaju se roditelji, učenici i nastavnici da osobni podaci koji se koriste u tu svrhu mogu se koristiti isključivo u svrhu provođenja nastavnog programa odnosno važnih obavijesti za učenike, roditelje, nastavnike koji su isključivo vezani za nastavni plan i program i njegovo provođenje te se isti nikako ne smiju u druge svrhe provoditi.

Google Classroom je aplikacija za timski rad pomoću koje se može: 

 • Surađivati i razgovarati s  nastavnicima i učenicima 
 • Zakazivati sastanke i održavati videokonferencije 
 • Dijeliti sadržaje 
 • Dodavati različite aplikacije

Prijava u Google Classroom  vrši se u internetskom pregledniku na način da se  otvori mrežna stranica https://classroom.google.com/

Radi sigurnosti i zaštite osobnih podataka učenika i nastavnika najprije se upišu AAI korisničko ime i lozinka te klikne  na Prijava. Korisničko ime i zaporku dobio je svaki nastavnik i svi učenici kako bi mogli pratiti nastavu putem Google Classroom aplikacije. Korisničkim imenom i zaporkom mogu se koristiti samo osobe kojima je dano to korisničko ime i zaporka za nesmetano odvijanje nastave  i to ne smiju davati drugim osobama, niti ostaviti prijavu otvorenu nakon rada kako nitko drugi ne bi mogao doći do podataka koji su tajni i povjerljivi. Naročito osobni podaci učenika koji su mlađi od 16 godina nikako ne trebali biti dostupni osobama kojima nije dodijeljeno korisničko ime i zaporka. 

Znati razliku: osobni i osjetljivi podaci

Osobni podaci sadržavaju bilo koje informacije kojima se može pomoći identificirati osobu ili njezinu obitelj. U školskim zapisima, to bi mogla biti njihova imena, njihova adresa, njihovi podaci za kontakt, njihovi zapisi o disciplinskim postupcima kao i njihove svjedodžbe te izvješća o napretku. Ta vrsta podataka ostaje „osobna“ čak i ako osoba odluči objaviti te podatke.

Posebnu kategoriju podataka čine osjetljivije teme. Kad je riječ o školama, obuhvaćeni su biometrijski podaci učenika (npr. otisci prstiju, fotografije), vjerska uvjerenja (npr. odluka učenika da pohađa vjeronauk), zdravlje (npr. alergije) ili prehrambeni zahtjevi (koji mogu ukazati na njihovu vjeru ili zdravlje). Podaci u toj kategoriji mogu izložiti ljude riziku te ih je stoga moguće obrađivati jedino u određenim uvjetima. Škole ih vjerojatno neće moći koristiti bez roditeljske privole.

Google Classroom je aplikacija za timski rad te je obvezna sve podatke pohranjene i otvorene na mrežnoj stranici Google Classroom čuvati na način propisan Uredbom i Zakonom o zaštiti osobnih podataka. 

NAŠE TEMELJNO NAČELO JE PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka ljudska su prava. Mi u  školi  imamo dužnost brinuti za privatnost pojedinaca čije osobne podatke obrađujemo i pohranjujemo. Podaci su odgovornost, i moraju se prikupljati i obrađivati samo kada je apsolutno neophodno.

Škola  se drži sljedećih načela s ciljem zaštite privatnosti svojih učenika, njihovih roditelja ili skrbnika, naših zaposlenika, gostiju i posjetitelja:

 • Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno
 • Osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene
 • Ne čuvamo osobne podatke ako više nije potrebno
 • Nikada ne prodajemo, posuđujemo ili distribuiramo niti javno objavljujemo osobne podatke
 • Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez vašeg znanja
 • Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu i donošenje odluka niti profiliranje
 • Osobne podatke ne prenosimo izvan EU/EEA
 • Osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene
 • Kontinuirano osiguravamo da su osobni podaci sigurno pohranjeni.

Važno je pročitati ovu našu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pozornost. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Ako ćete, nakon što ih pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka ili nam želite prenijeti svoje ideje i preporuke, molimo obratite nam se putem kontakata Službenika za zaštitu podataka:

Službenik za zaštitu podataka

e-mail:

tel.: 022/213-276

Ova Politika privatnosti, kao i naša internetska stranica, dizajnirana je sa svrhom osiguranja visoke razine zaštite vaših osobnih podataka te će se kontinuirano ažurirati i unaprjeđivati.

Ova Politika privatnosti ažurirana je 10.2.2022. godine. 

VODITELJ OBRADE

 Škola nastupa u odnosu na osobne podatke naših učenika, roditelja ili skrbnika  te gostiju i posjetitelja, u ulozi voditelja obrade, koji određuje svrhe i načine obrada vaših osobnih podataka te brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti vaših osobnih podataka. Voditelj obrade vaših osobnih podataka putem ove web stranice je:

GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA, Put Gimnazije 64, 22000 Šibenik

KAKO I KOJE VAŠE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Podaci koji se tiču učenika, roditelja i skrbnika učenika te zaposlenika škole

U skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i podzakonskim propisima, djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja obavlja se kao javna služba.

Na osnovi javnih ovlasti Škola između ostalog obavlja sljedeće poslove:

 – Upise u Školu i ispise iz Škole vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije;

–  Vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencija o vrednovanju i ocjenjivanju, kao i vođenje evidencija o učeničkim postignućima kako u učionicama tako i on line nastavom; 

– Izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o istima;

– Izdavanje javnih isprava i drugih potvrda;

– Upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u zajednički upisnik školskih ustanova u elektroničkom obliku – e-Matica, za koju obradu je Ministarstvo znanosti i obrazovanja voditelj obrade, dok je istovremeno Škola voditelj obrade za osobne podatke kojima sama raspolaže, te pri tom prikuplja, obrađuje, pohranjuje osobne podatke:

 • Zaposlenika Škole,
 • Učenika Škole i njihovih nositelja roditeljske odgovornosti,
 • Članova Školskog odbora i Vijeća roditelja,
 • Kandidata koji sudjeluju u natječajnom postupku zapošljavanja,

u skladu s načinima i rokovima određenima Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i podzakonskim propisima, te ih u određenim slučajevima i javno objavljuje na web stranicama Škole.

Osobni podaci naših učenika, uključujući i fotografije i audio i video zapise, prikupljeni u sklopu aktivnosti naše Škole u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada Škole javno se objavljuju na našim školskim web stranicama i školskim stranicama na društvenim mrežama, temeljem prethodno dane privole nositelja roditeljske odgovornosti.

Pored toga u Google Classroom aplikaciji obavještavaju  se  učenici i nastavnici te roditelji o početku on line nastave te načinu i uvjetima provođenja iste. 

Škola je zaštitila te podatke na način da je ulazak u Google Classroom aplikaciju ograničila osobama koje posjeduju korisničko ime i zaporku.  

b) Video-nadzor

Škola koristi sustav video nadzora u svrhe zaštite imovine i sigurnosti učenika, zaposlenika i posjetitelja  Škole. Pravilnikom o korištenju sustava video nadzora Gimnazije Antuna Vrančića je definirana svrha i opseg podataka koji se prikupljaju, način i vrijeme čuvanja, te uporaba snimljenih podataka, zaštita prava učenika i ostalih korisnika usluga Škole, zaposlenika i svih drugih osoba koje borave u Školi. 

c) Web stranica

Iako možete koristiti našu web stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate izravno putem naših e-mail adresa, Škola prikuplja informacije o vama. Informacije koje ispunite (osobne informacije kao što su vaše ime i prezime, adresa e-pošte) ili pošaljete izravnom e-mail porukom bit će obrađene i pohranjene kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev. Škola neće dijeliti vaše osobne podatke s bilo kojom trećom stranom niti će im dopustiti pristup. Podaci će biti korišteni isključivo u svrhe daljnjeg kontaktiranja i odgovora na vaš upit.

Ako ste mlađi od 16 godina morate priložiti suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti prije davanja osobnih podataka. Škola putem vlastite web stranice svjesno ne prikuplja osobne podatke djece mlađe od 16 godina bez odgovarajućeg pristanka nositelja roditeljske odgovornosti. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo da nam ne šaljete nikakve osobne podatke, uključujući svoje ime, adresu, broj telefona ili email adresu e-pošte bez pristanka svojih roditelja ili skrbnika. U svakom slučaju u kojem spoznamo kako smo prikupili ili primili osobne podatke djeteta mlađeg od 16 godina, a bez privole nositelja roditeljske odgovornosti, takve podatke ćemo bez odlaganja obrisati. Ukoliko raspolažete informacijom da su do nas došli podaci djeteta mlađeg od 16 godina, molimo kontaktirajte naše službenika za zaštitu osobnih podataka.  

Naše web stranice sadrže veze na druge web stranice i stranice na društvenim mrežama, te se na njih ne odnosi naša Politika privatnosti. Preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web stranice i društvene mreže koju posjetite, a posebno gdje ostavljate podatke.    

WEB KOLAČIĆI:

Stranice koriste web kolačiće. To su mali dijelovi koda koje Vaš pretraživač automatski izvršava, a, potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju ne sadrže osobne podatke i služe boljem funkcioniranju stranica te poboljšanju vašeg korisničkog iskustva. Brisanje web kolačića moguće je kroz postavke vašeg pretraživača te se za više informacija kako ih obrisati obratite proizvođaču. Dodatne informacije o web kolačićima dostupne su na vezi http://www.aboutcookies.org.uk/

OVLAŠTENI VANJSKI IZVRŠITELJI OBRADE

Pristup vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka u ime Škole na temelju naših izričitih uputa i putem sklopljenih ugovora koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka. Ti su poslovni suradnici obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka. U okviru svog djelovanja Škola koristi usluge tvrtki u svojstvu izvršitelja obrada koji obrađuju osobne podatke zaposlenika, učenika, nositelja roditeljske odgovornosti, računovodstvo i pravne usluge, usluge  gostiju i posjetitelja za svrhe ispunjenja zakonskih obveza iz područja odgoja i obrazovanja, IT podrške, održavanja sustava video-nadzora te sigurne pohrane i obrade dokumentacije, kao i u svrhu provođenja aktivnosti u skladu sa Školskom kurikulumom i Godišnjim planom i programom Škole.

Dio podataka razmjenjujemo i ustupamo temeljem zakonskih obveza tijelima javne vlasti poput Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, CARNeta i slično.

Davanje pristupa podacima drugim pravnim ili fizičkim osobama uvijek je ograničeno na mjeru nužnu za postizanje svrhe za koju su podaci prikupljeni te se provodi sukladno važećoj regulativi. Istovremeno vam jamčimo da u sklopu naših obrada osobnih podataka ne dolazi do njihovog prijenosa u treće zemlje izvan područja Europske unije.    

INFORMACIJSKA SIGURNOST

Kada Škola prikuplja informacije o vama, osiguravamo da su vaši osobni podaci zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili se na drugi način obrađuju. To se provodi kroz odgovarajuće profesionalne tehničke mjere i pomno birane poslovne partnere koji osiguravaju najvišu razinu sigurnosti obrada podataka.   

VAŠA PRAVA

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu:

 • PRISTUPA svim osobnim podacima koje je Škola prikupila o vama,
 • ISPRAVLJANJA osobnih podataka koje Škola ima o vama,
 • BRISANJA osobnih podataka koje je Škola prikupila o vama,
 • OGRANIČAVANJA obrade vaših osobnih podataka od strane Škole,
 • PRIGOVORA na obradu vaših osobnih podataka od strane Škole, 
 • ZAHTJEVA za vašim osobnim podacima koje Škola ima, u svrhu prijenosa trećoj strani.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni:

 • osobnim dolaskom radnim danom u vremenu od 09,00 do 12,00 sati u tajništvo Škole,
 • preporučenim pismom na adresu škole. Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADLEŽNOM TIJELU

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita.

Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Fra Grge Martića 14  

HR – 10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 4609 000 Fax: +385 1 4609 099

 e-mail: