Gimnazija Antuna Vrančića
Put Gimnazije 64
22000 Šibenik

MATIČNI BROJ :   3875903
IBAN: HR1923900011500209483
ŠIFRA : 15-081-506
OIB : 26870999432
E-MAIL:  

RAVNATELJ
Zoran Smolić, prof.
TEL: 022/216-420
e-mail:
TAJNIŠTVO
Mario Božikov, dipl. iur.
TEL: 022/213-276
e-mail:
RAČUNOVODSTVO
Nera Bilić
TEL: 022/213-276 (104)
REFERENT
e-mail:
TEL: 022/213-276
PEDAGOG
Darka Antunac Šantić, prof.
TEL: 022/213-276 (106)
E-MAIL:
PSIHOLOG
Katarina Vukas, prof.
TEL: 022/213-276
E-MAIL:
VIJEĆE UČENIKA
Bartol Mandić Baranović, 4.b
E-MAIL: vijece.ucenika@gav

Lokacija:


Prikaz veće karte