Izborna i fakultativna nastava (održava se 2 sata tjedno)

Izborni predmeti u školi su:  

  • Informatika (2., 3. i 4. razredi opće gimnazije)
  • Fizika (2. i 4. razredi opće gimnazije)
  • Biologija (2., 3. i 4. razredi opće gimnazije)
  • Kemija (3. razred opće gimnazije)

Fakultativni predmeti u školi su:

  • Portugalski jezik I i II (1.-4. razreda)
  • Njemački jezik (1. razredi)
  • Farmacija i botanika (3. razredi)