UPISI 2018./2019.

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZREDE GIMNAZIJE ANTUNA VRANČIĆA ŠIBENIK U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. MOŽETE PROČITATI  OVDJE


 

UPIS UČENIKA U 1. RAZREDE GIMNAZIJE ANTUNA VRANČIĆA ŠIBENIK U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZREDE GIMNAZIJE ANTUNA VRANČIĆA ŠIBENIK U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. MOŽETE PROČITATI  OVDJE

UPISNI ROKOVI:

Ljetni upisni rok:

Opis postupka Datum
– Početak prijava kandidata u sustav  25.5.2017.
– Početak prijava obrazovnih programa 26. 6. 2017.
– Završetak prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 2. 7. 2017.
– Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 3.7. – 6. 7.
– Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika  (stručno mišljenje  HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 26. 6. 2017. 
– Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovnog  sustava obrazovanja  RH 25. 5. – 26. 6.
– Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis  6.7. -7.7.2017.
– Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete  10. 7. 2017.
– Završetak prijava obrazovnih programa– Početak ispisa prijavnica 10. 7. 2017. 
– Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)– Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 12. 7. 2017. 
 – Objava konačnih ljestvica poretka  13.7.2017.
– Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine i ostali dokumenti kojima su ostvarena  dodatna prava za upis) u srednju školuDostava potpisanoga obrasca o upisu u I. razred srednje škole  (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao  13. 7.  – 19.  7.
– Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok  21.7.2017.
– Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok    11. 8. 2017.

Jesenski upisni rok:

Opis postupka Datum
– Početak prijava u Sustav  i prijava obrazovnih programa 21. 8. 2017.
-Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 24. 8. 2017.
-Dostavaosobnih dokumenata, svjedodžbi i ostaledokumentacijeza     kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu-Dostava dokumentacije redovitih učenika(stručno mišljenje HZZ-a i  ostali     dokumenti kojima se ostvaruju  dodatna prava za upis i sl.) 21. 8. 2017.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 22. 8. 2017. 
– Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 23. 8. – 24. 8.2017.
– Završetak prigovorana osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate   dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis-Završetak unosa rezultata popravnog ispita– Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 25. 8. 2017. 
– Završetak prijava obrazovnih programaPočetak ispisa prijavnica 28. 8. 2017. 
– Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica(učenici donose   razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu); – Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice  30. 8. 2017. 
– Objava konačnih ljestvica poretka     31. 8. 2017.
– Dostava dokumenata srednjoj školikoji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)Dostava potpisanoga obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu  u koju se učenik upisao  1. 9. 2017.
 -Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka 2. 9. 2017.

 

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 Ljetni upisni rok: 

Opis postupka Datum
– Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 25. 5. –  9. 6.2017
-Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH 25. 5. – 9. 6. 2017.
-Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 25. 5. – 16. 6. 2017.
– Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ 25. 5. – 16. 6.
-Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 16. 6. 2017.
– Provođenje dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 19. 6.– 20. 6. 2017.
 – Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta  21. 6. 2017.
– Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 23. 6. 2017.

Jesenski upisni rok:

Opis postupka Datum
– Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 16. 8. – 17. 8.
-Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH 16. 8. – 17. 8. 2017.
-Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 16. 8.-17.8.
– Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ 16. 8. -17.8.  2017. 
-Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 17. 8. 2017.
– Provođenje dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 18. 8. 2017.
– Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta 21. 8. 2017.
-Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 21. 8. 2017.

 

Naziv škole Naziv programa Trajanje programa Broj upisnih mjesta Ostali kriteriji i uvjeti upisa
Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik, Put Gimnazije 64, 22000 Šibenik prirodoslovno -matematička gimnazija 4 godine 24 bodovni prag od minimalno 48 bodova
jezična gimnazija 4 godine 48 bodovni prag od minimalno 48 bodova 
opća gimnazija 4 godine 48 bodovni prag od minimalno 48 bodova 
klasična gimnazija 4 godine 24 bodovni prag od minimalno 48 bodova 

 

  •  Provjera znanja iz engleskog jezika za kandidate koji ga nisu učili u osnovnoj školi (točka I. stavak 8. natječaja) održat će se dana 3. srpnja 2017. godine u prostorijama Škole, na adresi Put Gimnazije 64, s početkom u 10:00 sati.
  • Uplata roditelja/skrbnika učenika za posebne usluge i aktivnosti škole za škol. god. 2017./2018. pri upisu učenika ( upisnina ) u svaki od obrazovnih programa Gimnazije Antuna Vrančića Šibenik u šk. god. 2017./2018. iznosi 200,00 kn po učeniku.

 

Ravnatelj:

mr.sc. Josip Paić

Custom Youtube Channel embed plugin